30.09.2021

Co to są środki ochrony indywidualnej?

Co to są środki ochrony indywidualnej?

Bez środków ochrony indywidualnej nie można wyobrazić sobie większości wykonywanych prac na budowach, w magazynach i halach produkcyjnych. Chronią przed skutkami przecięć, oparzeń lub upadków. Pozwalają pracować komfortowo i bezpiecznie. Dowiedz się, co to są środki ochrony osobistej.

Co to są środki ochrony indywidualnej?

Co to są środki ochrony osobistej?

Środki ochrony osobistej to wszystkie elementy wyposażenia, które pozwalają chronić pracownika przed zagrożeniami występującymi na danym stanowisku w pracy. Pracownikowi wydaje je pracodawca, jednocześnie szkoląc go z zakresu ich używania oraz prowadząc ewidencję wydanych pracownikowi elementów wyposażenia. Pracownik natomiast ma obowiązek używać ich zgodnie z przeznaczeniem i stosować je w czasie pracy.

Środki ochrony indywidualnej – przykłady

Wśród przykładowych środków ochrony osobistej można wyróżnić:

  • Ochrona głowy – wszystko to, co chroni głowę przed upadkami ciężkich przedmiotów, czyli np. hełmy, a także przed temperaturą – wówczas mogą to być np. czapki.
  • Ochrona twarzy i oczu – czyli przykładowo maski, okulary i czepki, które chronią pracowników przed zabrudzeniem i zapyleniem oczu lub twarzy oraz roznoszeniem drobnoustrojów chorobotwórczych i wdychaniem zanieczyszczonego powietrza.
  • Ochrona tułowia – do której należą między innymi kombinezony i fartuchy jednorazowe, chroniące przed wilgocią, przecięciem, poparzeniem i zanieczyszczeniem ubrań prywatnych.
  • Ochrona kończyn górnych – do której zaliczamy między innymi zarękawki i rękawice jednorazowe, które chronią pracowników przed wilgocią i detergentami, używanych do mycia maszyn i utrzymywania stanowiska pracy w czystości.
  • Ochrona kończyn dolnych – czyli między innymi trzewiki niskietrzewiki wysokietrzewiki wsuwane czy klapki. Dobór odpowiedniej ochrony kończyn dolnych jest ściśle związany z charakterem pracy na danym stanowisku. Zupełnie inne potrzeby ma osoba nadzorująca innych lub pracująca biurowo, a zupełnie inne osoba, która pracuje przy przetwórstwie żywności.

Warto dodać, że w przypadku branży gastronomicznej, środki ochrony indywidualnej nie tylko chronią pracownika przed zagrożeniami, ale są też gwarancją bezpieczeństwa dla klientów. Dzięki odpowiedniej ochronie rąk, głowy i tułowia, bakterie ani ciała obce nie są w stanie przedostać się do żywności.

Rodzaje zagrożeń w pracy

To, jakie środki ochrony indywidualnej zastosujemy, zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Na pracowników czyhają rozmaite zagrożenia, a wśród nich czynniki:

  • atmosferyczne – czyli wszystko, co grozi pracownikowi w przypadku pracy na zewnątrz, bez zadaszenia. Mogą to być opady atmosferyczne, silny wiatr czy burze z gradem;
  • chemiczne – związane z wdychaniem środków i substancji chemicznych, które w krótszej lub dłuższej perspektywie mogą być zagrażające dla układu oddechowego człowieka;
  • termiczne – zbyt niskie lub wysokie temperatury, związane z pracą na zewnątrz lub pracą w chłodniach czy halach, w których odbywa się np. topienie metali.
  • mechaniczne – zaliczamy do nich przykładowo ryzyko zmiażdżenia kończyn, upadku ciężkich przedmiotów na głowę, przecięcia, rozcięcia, uderzenia i poślizgnięcia;
  • biologiczne – związane z odpadami medycznymi lub drobnoustrojami chorobotwórczymi pochodzącymi od zwierząt.

Środki ochrony osobistej a COVID-19

Z uwagi na panującą pandemię wirusa COVID-19, wdrożono dodatkowe wytyczne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Standardowe procedury poszerzono o obowiązek zachowywania odpowiedniej higieny rąk i higieny układu oddechowego. Przed założeniem środków ochrony osobistej w postaci wyposażenia niezbędnego do pracy, wszyscy pracownicy mają obowiązek przeprowadzić dezynfekcję rąk. Pracownicy przebywający na terenie zakładu pracy powinni stosować także maski – jednorazowe lub z filtrami FFP2/FFP3, które należy zmieniać co określony czas. W przypadku maseczek jednorazowych jest to godzina od rozpoczęcia użytkowania, natomiast masek z filtrami około 7-8 godzin. Osoby podejrzane o zachorowanie na COVID-19 należy jak najszybciej odizolować od reszty pracowników.

Wytyczne mówią także o jak największym możliwym zmniejszeniu liczby pracowników pracujących na jednej zmianie oraz zapewnieniu odstępu minimum 1,5 metra od każdego stanowiska pracy. Należy także regularnie dezynfekować wszystkie powierzchnie robocze i miejsca, które są często dotykane np. klamki, biurka, umywalki, dozowniki mydła. Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia środków do dezynfekcji, papierowych ręczników oraz worków foliowych na śmieci.