15.11.2021

15 najważniejszych zasad BHP w kuchni

15 najważniejszych zasad BHP w kuchni

Ponieważ kuchnia jest miejscem, w którym na pracowników czyha wiele zagrożeń, należy w niej bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad BHP. Ich zachowanie jest ważne również z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z usług restauracji lub baru. Poznaj 15 kluczowych zasad niezbędnych podczas pracy w kuchni.

15 najważniejszych zasad BHP w kuchni

Zasady bhp w kuchni i regularne szkolenia

Aby zapewnić pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, konieczna jest znajomość przez nich reguł, które mają wspomniane bezpieczeństwo zapewnić. Każdy pracownik rozpoczynający pracę musi przejść wstępne szkolenie BHP, które regularnie powinno być powtarzane podczas szkoleń okresowych. Pomocna będzie także instrukcja BHP w kuchni, wywieszona w widocznym miejscu na ścianie.

Odpowiedni ubiór pracowników

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim pracownikom odpowiedniej odzieży ochronnej. W tym celu przydatna może być odzież foliowa,czepki i rękawice jednorazowe lub artykuły wielorazowe, które mogą chronić osoby pracujące w kuchni przed wylaniem na siebie gorących płynów lub przed przecięciem ostrym narzędziem. Ważna będzie również każdorazowa zmiana obuwia, wchodząc do kuchni. Ochrona nóg jest ważna nie tylko z uwagi na ciężkie i ostre przedmioty oraz ryzyko poślizgnięcia się, ale również dlatego, że chroni przed rozwojem chorób zwyrodnieniowych i przewlekłego bólu kręgosłupa.

Higiena i utrzymywanie stanowiska w czystości

Odpowiednia higiena i sprzątanie stanowiska za każdym razem po skończonej pracy są niesamowicie ważne z powodów bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i potencjalnych klientów restauracji. Niedoczyszczone narzędzia mogą być przyczyną szybszego psucia się żywności lub zatrucia osób spożywających przyrządzony nimi posiłek. Po zakończeniu przygotowywania potrawy narzędzia zawsze myjemy. Dobrym pomysłem jest także ich każdorazowa dezynfekcja.

Wymogi higieniczne wobec pracowników

Pracownicy oprócz noszenia odpowiedniej odzieży ochronnej, powinni być odpowiednio przygotowani do pracy – kobiety, jeśli nie używają rękawiczek, nie mogą mieć długich, ani pomalowanych paznokci. Również biżuterię należy zdjąć, a ubranie robocze, jeśli jest wielorazowe, powinno być zgodne z zespołem dobrych praktyk HACCP. Nie powinno mieć kieszeni, ani elementów, które mogłyby odpaść i trafić do żywności. Musi być utrzymane w jasnych barwach, umożliwiających natychmiastowe dostrzeżenie wszelkich zabrudzeń. Należy kłaść szczególny nacisk na umiejętne mycie rąk zawsze przed i po pracy oraz – w szczególności –  po wizycie w łazience. Kiedy pracownik jest chory, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę.

Regularna konserwacja sprzętu

Ponieważ ze sprzętu będącego standardowym wyposażeniem kuchennym korzysta się nieustannie, konieczne jest dokonywanie jego regularnych przeglądów i konserwacji. Wówczas można uniknąć nieprzewidzianych awarii i wypadków, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. Profesjonalna konserwacja maszyn pozwoli również na dłużej zachować ich sprawność.

Odpowiednio zaaranżowana przestrzeń

Chociaż nie zawsze mamy wpływ na sam układ budynku i sposób jego zaaranżowania, jest kilka bardzo łatwych do zrealizowania wariantów, które mogą w znaczący sposób ułatwić korzystanie z przestrzeni kuchennej. Czasami wystarczy tylko przemyśleć dokładnie ustawienie sprzętów, maszyn, blatów i półek. Wyróżniamy różne rodzaje kuchni – w kształcie litery L, U, G, a także jednorzędowe i dwurzędowe. W niewielkich kuchniach sprawdzi się układ typu L, w większych natomiast lepiej będzie zdecydować się na układ jedno lub dwurzędowy. Kształt U lub G ogranicza możliwość swobodnego poruszania się w pomieszczeniu kilku pracowników jednocześnie.

Bezpieczna obróbka mechaniczna i termiczna

BHP w kuchni jasno określa zasady postępowania z substancjami gorącymi lub wyjątkowo zimnymi, a także obróbką mechaniczną żywności. Wszyscy pracownicy, którzy ją przeprowadzają, powinni zachowywać szczególną ostrożność oraz być odpowiednio wyposażeni do pracy przez pracodawcę, który regularnie dokonuje także oceny ryzyka zawodowego. W przypadku osób mających długotrwały kontakt z wilgocią lub środkami czystości i detergentami przydatne będą zarękawki. Potraw w trakcie smażenia, gotowania lub pieczenia, nigdy nie pozostawia się bez kontroli, w przypadku jakichkolwiek wypadków należy sporządzić stosowny protokół.

Przepisy bhp w kuchni – pozostałe zasady

  • Każdy pracownik powinien mieć aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych i stan zdrowia, który pozwala na pracę w kuchni.
  • Kuchnia, jak również sale, w których podaje się żywność, muszą być odpowiednio wentylowane.
  • Wszystkie lodówki i chłodnie, w których przechowywana jest żywność, powinny być wyposażone w termometr.
  • Nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów, maszyn, ani wózków w ciągach komunikacyjnych na terenie zakładu.
  • Warto regularnie sprawdzać przewody, wtyczki i gniazda znajdujące się w kuchni.
  • Dobrze jest wyznaczyć osobę, która będzie dbała o to, by podłoga w zakładzie pracy była sucha i nie zatłuszczona.
  • Do jedzenia, przebierania się, pozostawiania rzeczy prywatnych i palenia papierosów powinny być wyznaczone określone miejsca na terenie lub wokół budynku.
  • Produkty, które są przeterminowane, niezwłocznie wyrzucamy tak, by pomylenie ich z produktami świeżymi nie było możliwe. Daty przydatności żywności przechowywanej również należy stale kontrolować.
  • Osoby, które podają lub dostarczają jedzenie, mogą być zaopatrzone w czapki zamiast czepków.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy wszystkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zostały spełnione w danym miejscu, warto zgłosić się do firmy zewnętrznej, realizującej audyty BHP. Wówczas, bez żadnych konsekwencji prawnych można wykryć wszelkie nieprawidłowości i skorygować je, zanim dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia, które może wygenerować później wiele problemów na różnych płaszczyznach. Podczas audytu BHP kontroluje się między innymi stan maszyn, budynku, instalacji, stopień przeszkolenia i przygotowania pracowników do pracy, a także spełnianie przez nich wymogów formalnych. Sprawdza się również sposób prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji i stopień zapewnienia przez niego niezbędnego wyposażenia pracownikom. Niezbędną odzież ochronną i akcesoria przystosowane do użytku w branży HoReCa znajdziesz w ofercie firmy Global Food Hygiene.