1.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW GLOBAL FOOD HYGIENE D.URBAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Global Food Hygiene D. Urbański Spółka Komandytowa z siedzibą w Kuśniach, przy Kuśnie , 98-200 Sieradz, adres e- mail: RODO@globalhygiene.pl („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
 • wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizacją celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w charakterze innych administratorów lub podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w tym jego podwykonawcy, podmioty z grupy Global Food Hygiene D. Urbański Spółka Komandytowa (www) podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 2. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
 3. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.

 

2. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW GLOBAL FOOD HYGIENE D.URBAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Global Food Hygiene D. Urbański Spółka Komandytowa z siedzibą w Kuśniach, przy Kuśnie , 98-200 Sieradz, adres e- mail: RODO@globalhygiene.pl („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
 • wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizacją celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w charakterze innych administratorów lub podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w tym jego podwykonawcy, podmioty z grupy Global Food Hygiene D. Urbański Spółka Komandytowa (www) podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 2. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
 3. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.

 

3.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Global Food Hygiene D.Urbański Spółka Komandytowa z siedzibą w Kusnie, przy Kuśnie 41D, 98-200 Sieradz, adres e – mail: RODO@globalhygiene.pl („Administrator”).
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
  • dostarczaniem Pani/Panu Newslettera, w związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na jego otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługi: archiwizacji, marketingowe, tłumaczenia, podmioty z grupy Global Food Hygiene D.Urbański Spółka Komandytowa (www), podmioty świadczące usługi prawne, podatkowe, audytowe, ubezpieczeniowe.
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 4. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem otrzymania Newslettera.

 

4. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW MARKETINGOWYCH GLOBAL FOOD HYGIENE D.URBAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Global Food Hygiene D.Urbański Spółka Komandytowa z siedzibą w Kusnie, przy Kuśnie 41D, 98-200 Sieradz, adres e – mail: RODO@globalhygiene.pl („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora drogą pocztową.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy Global Food Hygiene D.Urbański Spółka Komandytowa (www) oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: świadczące usługę archiwizacji, niszczenia dokumentów, świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i audytowe, agencje marketingu bezpośredniego.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 3. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia Pani/Pana danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.